Nagrađeni članovi

Dobitnici Kukuljevićeve povelje:
Ante Kitarović, 1968.
Vjekoslav Maštrović, 1968.
Pavao Galić, 1979.
Mirjana Šokota, 1998. (posthumno)
Tatjana Aparac, 1998.
Ivan Pehar, 2002.

Dobitnici nagrade Eva Verona:
Mladen Masar, 2004.
Franjo Pehar, Martina Dragija, 2008.
Marijana Tomić, 2010.
Drahomira Gavranović, 2012.