Prijava članstva

Članom DKZ može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin RH ili stranac, koji je zainteresiran za rad u DKZ, i koji prihvaća odredbe Statuta Društva knjižničara Zadar. Članom može biti i pravna osoba sa sjedištem u RH.

Prijavu za članstvom u DKZ pošaljite na drustvo@dkz.hr. Podaci o uplati članarine nalaze se na stranici Članarina.

Prijava treba sadržavati:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Godinu rođenja
 • Spol
 • Stručnu spremu
 • Adresu
 • Poštanski broj
 • Grad
 • Državu
 • Broj telefona
 • E-mail adresu
 • Ukoliko ste zaposleni u nekoj ustanovi, prijava treba sadržavati i:

 • Naziv ustanove
 • Adresu ustanove
 • Poštanski broj ustanove
 • Grad u kojem se ustanova nalazi
 • Državu u kojoj se ustanova nalazi
 • Telefonski broj ustanove
 • E-mail ustanove