Tijela društva

2015. – 2019.

Upravni odbor:

1. Mladen Masar, predsjednik
2. Robert Nezirović, dopredsjednik
3. Gorica Lovrić

Tajnik: Ante Kolanović

2013. – 2015.

Upravni odbor:

1. Mladen Masar, predsjednik
2. Robert Nezirović, potpredsjednik
3. Marina Maruna
4. Mirta Matošić
5. Ljiljana Petrušić

Nadzorni odbor:

1. Milenka Bukvić
2. Ivan Pehar
3. Tomislav Blažević

Tajnik: Ante Kolanović