8. stručni kolokvij i posjet Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 16.11.2016.