IZVORNI KOD

za MKP Omega program

Preuzmi izvorni kod (5,24 MB)
Preuzmi program

OSNOVNE DATOTEKE

Napomena: MKP Omega je napravljen za .NET okruženje, točnije verziju 2.0
Napomena: Podaci o FTP poslužitelju Društva knjižničara Zadar uklonjeni su iz koda zbog sigurnosnih razloga i zamjenjeni sa //UKLONJENO

 1. mill.sln
  Solution datoteka za Visual Studio
 2. mill.suo
  Solution User Options datoteka za Visual Studio
 3. mill.csproj
  C# Project datoteka za Visual Studio
 4. mill.csproj.user
  Project User Options datoteka za Visual Studio
 5. app.config
  XML konfiguracijska datoteka za Visual Studio
 6. bazaDataSet.Designer.cs
  Izvorna datoteka za SQL CE bazu
 7. bazaDataSet.xsc
  Interne informacije baze za Visual Studio
 8. bazaDataSet.xss
  Interne informacije baze za Visual Studio
 9. bazaDataSet.xsd
  XML Schema datoteka
 10. advanced_posudba.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Glavni modul programa, sadrži najviše koda, uključujući izradu zapisa posudbe
 11. novi_pregled_posudbi.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Pregled i uređivanje posudbi (novi, predstavljen prvi put u Omega verziji)
 12. xml_IE.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Uvoz i izvoz podataka u XML i BIBTEX formatima
 13. xmlimport.cs
  Stari modul za uvoz podataka u XML formatu, i dalje se koristi u nekim funkcijama u advanced_posudba.cs
 14. xmlizrada.cs
  Isto kao xmlimport.cs, stari modul za izvoz XML zapisa koji se i dalje koristi u nekim funkcijama
 15. statistika.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Modul za statistiku
 16. postavke.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Modul za postavke programa i neke dodatne mogućnosti za upravljanje bazama
 17. popis_rezultata.cs / Designer datoteka/ Resources datoteka
  Popis rezultata grupnog pretraživanja po katalozima (iz polja Naslov kartice Knjiga u advanced_posudba.cs), može funkcionirati i samostalno manjom modifikacijom koda
 18. nabava_obavijest.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Prozor obavijesti tj. prijedlog za nabavu naslova koji je posuđen više od N puta
 19. spajanje.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Modul za postavljanje zajedničke baze (preko FTP poslužitelja definiranog u postavkama). Neke funkcije kao što su ručno preuzimanje i slanje baza nalaze se u advanced_posudba.cs
 20. pomoc.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Modul za pomoć (gotovo čisti tekst)
 21. controldata.cs
  Klasa koja sadrži neke varijable koje se koriste u više modula
 22. prvo_pokretanje.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Modul za unos podataka o knjižnici, javlja se samo pri prvom pokretanju programa
 23. Program.cs
  Rukovanje sa zatvaranjem i otvaranjem programa
 24. dodatijos.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Prozor koji se prvotno koristio za upit za dodavanje još posudbi, a sada služi kao predložak za bilo kakav da/ne upit
 25. prijava_pogreske.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Prozor sa kontaktom za prijavu pogreške
 26. prosle_verzije.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Prozor sa podacima o prošlim verzijama programa
 27. oprogramu.cs / Designer datoteka / Resources datoteka
  Prozor sa osnovnim podacima o programu

DODATNE DATOTEKE I RESURSI

  Properties datoteke

 1. AssemblyInfo.cs
 2. Resources.Designer.cs
 3. Resources.resx
 4. Settings.Designer.cs
 5. Settings.settings
 6. Knjižnice za SQL Server Compact koje program koristi za držanje zapisa u .sdf bazi/datoteci

 7. sqlce.zip
 8. Datoteke potrebne za pravilno pokretanje programa (zadane/default)

 9. baza.sdf
 10. icon.ico
 11. mkp_radni-00.png
 12. uninstall.exe (izvršna datoteka koja samo briše program i ostale datoteke iz direktorija)
 13. Zadani obrasci za izradu tekstualnih datoteka za ispis

 14. obrazac1.dotx
 15. obrazac2.dotx
 16. obrazac3.dotx
 17. obrazac4.dotx

Program objavljen kao projekt
Društva knjižničara Zadar i Društva bibliotekara Istre

Razvojni tim

Jakov M. Vežić
Lucija M. Vežić

Stručni savjetnici

Dora Rubinić
Mladen Masar
dr. sc. Jadranka Stojanovski

Logotip

Mladen Masar

Testiranje programa obavili

Dora Rubinić
Ante Kolanović
Marko Maksan
Vera Vitori
Snježana Hordov-Rubinić
Marta Kovač
Tea Čonč
Aleksandra Mikić-Grginčić
Danijel Mofardin
Marina Maruna
Nada Vrsalović
Ivan Kraljević
dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić
Stipe Turčinov

Posebno hvala

Dina Vrkić