Izborna skupština Društva knjižničara Zadar, 27.6.2013.

Izborna skupština Društva knjižničara Zadar odražat će se 27. lipnja 2013. s početkom u 19 sati u multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, Stjepana Radića 11b.

Dnevni red:
1. Prihvaćanje dnevnog reda;
2. Izvješće predsjednice o radu Društva knjižničara Zadar za razdoblje od lipnja 2012.
do lipnja 2013. godine;
3. Financijsko izvješće za razdoblje od lipnja 2012. do lipnja 2013. godine;
4. Razrješenje dužnosti članica Upravnog odbora i Nadzornog odbora istekom
mandata;
5. Razrješenje dužnosti tajnice na osobni zahtjev;
6. Izbor predsjednika/ice;
6. Izbor članova/ica Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
7. Razno.

Radionica Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe

Društvo knjižničara Zadar i Matična služba za narodne i školske knjižnice
Zadarske županije pozivaju Vas na predavanje i radionicu Planiranje i
upravljanje zaštitom knjižnične građe dr. sc. Dragice Krstić koja će se
održati 10. svibnja 2013. od 10 do 14 sati u Izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice Zadar. U prilogu je pozivnica s opisom sadržaja te detalji vezani uz način prijave. Prilog

Prijedlozi za organizaciju tečaja CSSU-a

Poštovane članice i članovi Društva,

CSSU knjižničara objavio je Program za 2013. godinu. Iz Programa izabrali smo pet tema vodeći brigu o različitim stručnim interesima naših članova.

Teme su sljedeće:

II.7 Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe.
Predavač: Dr. sc. Dragica Krstić

II.11 Knjižnični programi i posebni programi poticanja čitanja za osobe treće životne dobi, osobe smještene u domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama te penalnim ustanovama.
Predavači: Mr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica; Dunja
Marija Gabrijel, prof., viša knjižničarka

III.5 Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama.
Predavač: Dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica

V.4 Međunarodne norme: ISO 2789 za knjižničnu statistiku i ISO 11620 za pokazatelje uspješnosti: međunarodni okviri za prikupljanje, mjerenje i odlučivanje u knjižnicama.
Predavač: Dr. sc. Marina Mihalić, knjižnična savjetnica

VI.3 E-izvori: odabir, vrednovanje i korištenje
Predavač: Zdenka Sviben, prof., knjižničarska savjetnica

Do 8. ožujka (sljedeći petak) molimo predložite tečaj koji želite
poslušati. Slobodno predložite i ostale tečajeve iz Programa koji je
dostupan na web stranici CSSU-a:
http://www.nsk.hr/cssu/program/PROGRAM%20CSSU%202013.pdf

Upravni odbor, Društva knjižničara Zadar