Treći stručni kolokvij Društva knjižničara Zadar, 5.11.2012.

Predavači:

  • Dajana Brunac i Ivanka Stričević (IFLA WLIC 2012)

38. skupština HKD-a u Osijeku, 26.09.-28.09.2012:

  • Žozefina Žentil Barić (Čitateljski blogovi)
  • Marina Maruna (Pristup knjižničnoj građi korištenjem web stranice matične ustanove Arheološki muzej Zadar)
  • Željka Aleksić i Igor Čolak (Registracija knjižnične građe u baštinskim ustanovama i Okrugli stol 38. skupštine)
  • Mladen Masar (38. skupština HKD-a)

Mjesto održavanja: Izložbena dvorana Znanstvene knjižnice