Društvo bibliotekara sedamdesetih godina 20. stoljeća

Dr. Pavao Galić jedini je kroničar rada zadarskog Društva bibliotekara. 1986. on bilježi u Vjesniku bibliotekara Hrvatske: “Zahvaljujući Čedi Škoriću, koji je 1971. izabran za predsjednika Podružnice, opet je oživio rad u našem stručnom društvu.(…) Njegovom zaslugom Podružnica se počela baviti nakladničkom djelatnošću, pa možemo sa stanovitim zadovoljstvom kazati da zadarski bibliotekari, makar skromno, tiskaju u svojoj nakladi.” (Galić, 1986, str. 164) Podružnica je izdala prve razglednice s knjižničarskim motivima i (1973. seriju od tri razglednice, 1974. dvije razglednice, 1975. tri razglednice i još jednu 1976.).
Škorić je vješt organizator pa zadarski bibliotekari često odlaze na izlete i putovanja (Beograd, Sarajevo, Jajce, Mostar).
1976. petnaestak članova zadarskoga bibliotekarskog društva posjećuje knjižnice u Lenjingradu i Moskvi, a 1978. Društvo putuje u Čehoslovačku. Od skupštine 1975. Društvo nosi ime Društvo bibliotekara Zadar. Čedo Škorić bio je predsjednikom Društva do 1979., kada ga je naslijedila Nada Beritić.
Vjerojatno najaktivniji član Društva (iako vječito tajnik, a nikad predsjednik), knjižničar Naučne biblioteke u Zadru i autor mnogih znanstvenih radova, dr. Pavao Galić nagrađen je 1979. godine najvećim knjižničarskim priznanjem, Kukuljevićevom poveljom. (Iste godine Povelju je dobio i Zadranin dr. Aleksandar Stipčević, čiji se rad ipak više veže za Zagreb.) Nakon Ante Kitarovića 1968. dr. Galić je drugi Zadranin koji je dobio Kukuljevićevu povelju.

(Tekst preuzet iz: Masar, Mladen. Gradska knjižnica Zadar: 1949.-2009. Zadar : Gradska knjižnica Zadar, 2009., str. 64.)