Društvo bibliotekara šezdesetih godina 20. stoljeća

Za razliku od pedesetih godina, kada Društvo bibliotekara postoji samo formalno, šezdesetih, nakon odlaska dr. Vjekoslava Maštrovića iz Naučne biblioteke, ono uopće ne radi. Na skupštini Društva bibliotekara održanoj 1963. ističe se da se “sve veći broj članova Podružnice uključuje i aktivno sudjeluje u javnom i društvenom životu našega grada, što znatno pridonosi porastu ugleda i utjecaja bibliotekara i bibliotekarske struke uopće”. Od posljednje dvije tvrdnje više istine nalazi se u onoj prvoj. Utjecaj knjižničara raste jer zauzimaju važna mjesta u javnome djelovanju. Druga je tvrdnja upitna, jer – kako piše dr. Pavao Galić u Vjesniku bibliotekara Hrvatske 1986. – “(O)d 1960. do 1970. bio je potpuno prestao rad u zadarskoj Podružnici društva bibliotekara.” (Galić, 1986., str. 164) Primjetna je stručna aktivnost jedino samog dr. Galića, koji je u ediciji izdanja Društva bibliotekara Hrvatske objavio Povijest zadarskih knjižnica 1969.
(Tekst preuzet iz: Masar, Mladen. Gradska knjižnica Zadar: 1949.-2009. Zadar : Gradska knjižnica Zadar, 2009., str. 52.)