8. stručni kolokvij i posjet Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru

U srijedu, 16. studenoga 2016. s početkom u 13 sati održan je 8. stručni kolokvij i posjet Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zadru (Obala kneza Trpimira 8).

  1. Ljiljana Ugrinić: Kratki obilazak zgrade Zavoda i knjižnice (Obala Kneza Trpimira 8).
  2. Vera Vitori: Utjecaj informacijske tehnologije na službe, usluge i prostorno oblikovanje knjižnica (predavanje).
  3. Marina Maruna: Izdavačka djelatnost arehološkog muzeja Zadar kao oblik komuniciranja s javnošću (predstavljanje postera)
  4. Dajana Brunac: IFLA 2016. (kratki izvještaj)
  5. Mladen Masar: Skupština HKD-a (kratki izvještaj)