Održano predavanje studentima informacijskih znanosti

U srijedu, 22. ožujka 2023. u organizaciji Društva knjižničara Zadar studenti 2. godine preddiplomskog i 1. godine diplomskog studija s Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru su obišli prostore Odjela za mlade unutar zgrade budućeg Centra za mlade nakon čega im je Doroteja Kamber-Kontić, ravnateljica Gradske knjižnice Zadar, održala predavanje na temu “Odjel za mlade, nova priča Gradske knjižnice Zadar”.

47. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva u Zadru

Od 5. do 8. listopada 2022., grad Zadar domaćin je 47. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, krovne strukovne organizacije koja okuplja knjižničare iz cijele Hrvatske. Organizator događanja je Hrvatsko knjižničarsko društvo, a suorganizatori su: Društvo knjižničara Zadar, Gradska knjižnica Zadar, Znanstvena knjižnica Zadar i Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Mjesto održavanja događanja je Kneževa i Providurova palača u čijim će se prostorima i dvoranama odvijati sav programski dio. Ideja je da naš grad bude dvorana i pozornica na otvorenom u kojoj će boraviti, raditi i uživati više od 200 knjižničara i stručnjaka iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti iz Hrvatske i svijeta, na potezu od Pozdrava suncu do Kopnenih vrata.

Više o programu na poveznici: https://virtualno.hkdrustvo.hr/47skupstina/